Kyndbyværkets vandværk

Kyndbyvej 90
3630 Jægerspris
Frederikssund

Vandanalyser


Vandanalyser foretages af vandanalytisk laboratorium Højvang, efter de til enhver tid gældende regler for kontrol af drikkevand. 

 

 

Oppumpede mængder

Se de oppumpede mængder på nedenstående link, såvel anlæg samlet og oppumpet pr. boring.

Se alle tal her