Kyndbyværkets vandværk

Kyndbyvej 90
3630 Jægerspris
Frederikssund

Kontakt os

Døgnovervågning

Kyndbyværkets Kontrolrum
Kyndbyvej 90
3630 Jægerspris

Telefon: 99550860
kyv_cek@orsted.dk

Daglig drift

Rene Mortensen
Kyndbyvej 90
3630 Jægerspris

Mobil. 99557434
renmo@orsted.dk

Driftsansvarlig

Ove Sørensen
Kyndbyvej 90
3630 Jægerspris

Mobil. 99557439
oveso@orsted.dk

Vandanalyser


Vandanalyser foretages af vandanalytisk laboratorium Højvang, efter de til enhver tid gældende regler for kontrol af drikkevand. 

 

 

Oppumpede mængder

Se de oppumpede mængder på nedenstående link, såvel anlæg samlet og oppumpet pr. boring.

Se alle tal her

Downloads

Normalregulativ for Kyndbyværkets Vandværk

Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.
Download PDF